Montessoriförskolan Lillskolan

Välkommen till Lillskolan!


Montessoriförskolan Lillskolan är en liten och personlig fristående förskola för barn i åldrarna 1-6 år. 

Förskolan har två barngrupper där trygghet, stabilitet och kontinuitet är våra ledord och vår vision.


Montessoriförskolan Lillskolan är en väletablerad förskola från 1972 som följer med sin tid. Förskolan finns på Magistratsvägen 15 på Norra Fäladen i Lund. I närheten finns härliga grönområden. Lokalerna nyrenoverades 2009 när Lillskolan flyttade till dessa lokaler. Lillskolan är en ideell förening som drivs av ett föräldrakooperativ. Läs gärna mer om föräldrakooperativ under rubriken Om Lillskolan.


Verksamheten bygger på Maria Montessoris tankar och pedagogik om hur barnets utveckling och lärande bäst kan främjas. Språklig medvetenhet, vardagsmatematik, vardagslivsövningar, ateljéverksamhet, sång, musik, rim, ramsor, rörelse och utomhusvistelse är viktiga inslag i vår dagliga verksamhet. Då och då planerar vi även in besök på bibliotek, museer och teater. Läs gärna mer om vår pedagogik under rubriken pedagogik.


Vill du veta mer om oss, kontakta rektor på 079-313 79 65 eller via rektor@lillskolan.org.

Vår Integritetspolicy