På Lillskolan ser vi varje barn som unikt och arbetar aktivt med att ta tillvara barnens känsliga perioder för inlärning. I fokus hos oss står frihet under ansvar, hänsyn och självförtroende.

Lilla avdelningens vardag

Lilla avdelningen arbetar för ett positivt, lugnt och tryggt klimat. Vi utgår från barnet och varje vecka har vi vattenlek, skapande, rytmik och husligt arbete som barnen kan välja att delta i. Vi är ute varje dag, i alla väder. Vi utnyttjar närområdets bibliotek, lekplatser och utbud.

Stora avdelningens vardag

Varje morgon arbetar barnen och lärare med de fem traditionella ämnesområdena i montessoripedagogiken, det vill säga praktiska vardagsövningar, sensoriska övningar, språk, matematik och kultur.

Vi har också en liten verkstad där barnen kan måla, pyssla, snickra med mera.

Aktiviteter

Vi sysslar mycket med sång, rörelse och rytmik. På våra samlingar har barnen ofta möjlighet att träna på att tala inför gruppen på ett lekfullt sätt. När är det dags att plocka undan och avsluta sitt arbete får barnen ofta göra detta till tonerna av klassisk musik. Ibland bakar vi något gott tillsammans med barnen i köket.

Utflykter

Minst en gång i månaden har vi utflykt i närmiljö, till exempel till Sankt Hans Backar och Sankt Hans gården. Vi besöker ofta Norra Fäladens bibliotek, Stadsbiblioteket och Konsthallen för bland annat teaterföreställningar och andra arrangemang för barn.

Föräldraengagemang

Vår verksamhet bygger på att alla tar aktivt ansvar. I stort sett alla föräldrar får räkna med att vara aktiva i antingen styrelse eller i de stödfunktioner av praktiskt/administrativt slag som behövs för skolans drift. Varje termin anordnas en så kallad fixardag, då vi rustar upp skolans inne- och utemiljö.

Så funkar kooperativ

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär många fördelar. Förutom att du lär känna alla föräldrar och barn väldigt väl är du också med och påverkar barnens vardag på ett helt annat sätt än i en kommunal förskola. Du blir väl insatt i hur förskolan fungerar, både organisatoriskt men också i det dagliga arbetet hos personalen. Vi föräldrar arbetar tillsammans med personalen för en trygg och positiv miljö för våra barn, och det ger oss en stor gemenskap.

Lillskolan är en ideell förening som drivs av dess medlemmar, d.v.s. föräldrarna/vårdnadshavarna samt pedagogerna. Det pedagogiska ansvaret ligger hos personalen, men det organisatoriska sköter föräldrarna som alla är med i var sin fixargrupp.

Fixargrupperna

Varje förälder är med i antingen ute- eller innegruppen eller styrelsen. Ibland behöver saker "fixas med" omedelbart medan andra större projekt kan genomföras under fixardagarna som är en gång per termin. Vissa av uppgifterna kan genomföras hemifrån.

Fixardag hösten 2019 (Facebook)
Fixarvåren 2020 (Facebook)