Lillskolans öppetider

Information

  • Vi har öppet kl. 7.30-17.00.

  • Behöver vårdnadshavare som har sina barn i vår verksamhet och som behöver andra tider, eller behov av omsorg på tex. kompetensutvecklingsdagar, så ska detta meddelas två veckor i förväg till Rektorns mejl

  • Vid sommaruppehåll (vecka 29-30-31) behöver vi som vanligt hjälpas åt för att göra en god planering för antalet barn och personalens semesterdagar.

  • Det innebär att vi behöver få reda på era ledigheter senast den 15 April.

  • När Lillskolan har stängt för planering, utvärdering, jul/sommaruppehåll kan vi i vissa fall erbjuda sammanslagning med andra förskolor i närheten. Behov av omsorg under stängda dagar måste lämnas in på de utlämnade ledighetslapparna innan senaste inlämningsdag.

  • En liten påminnelse - lediga vårdnadshavare betyder lediga barn.

  • Lillskolans öppettider ska utgår från vårdnadshavarnas och barnets behov och förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola (8 kap.5 och 18§§ skollagen)