Hantering av synpunkter

Enligt skollagen 4kap. 8 skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

För oss på Lillskolan är det viktigt att du är nöjd med din och ditt barns tid hos oss. Vi har tydliga rutiner som vi följer för att kunna göra vårt arbete på bästa tänkbara sätt.

Trots detta kan det hända att en situation uppstår som du vill framföra klagomål på.

Vi har därför en rutin vart du vänder dig med dina klagomål och hur vi behandlar dem. Den bygger på att det ska vara tydligt och kännas tryggt för dig vart du kan vända dig med dina klagomål och att de ska åtgärdas skyndsamt.

Det ska också vara tydligt hur du kan gå vidare med dina klagomål om du inte är nöjd med hur den behandlas.

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig först till Lillskolan

Om ditt barn eller du själv har svårigheter i förskolan eller om du har andra synpunkter på verksamheten, är det den snabbast vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga på verksamheten. Om du har synpunkter på vad som händer i våra undervisning eller i gruppen i förskolan vänder du dig i första hand till pedagogerna eller annan berörd personal. Och i andra hand alltid välkommen att vända dig till Rektorn

Sedan till förvaltningen/styrelsen

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med Pedagogerna eller rektorn kan du skriva ned dina synpunkter och lämna in dem till vår styrelse. Elektroniskt formulär hittar du på vår hemsida . Du kan vara anonym. Du kan också ringa, skicka brev eller skicka dina synpunkter via e-post till Rektornen, styrelsens ordförande .

Du kan som anonym lämna brev i våra postlåda som finns vid våra grind ved ingången. Men om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress.

Vad händer med dit synpunkt?

Alla synpunkter utreds och följs upp och åtkomlig.

Personal & Rektor på Lillskolan.